Magyar Tár­sa­ság Művész Est

Clevelandi hirek|Események

Magyar Társaság Művész Est

Bővebben…

A Mága Zol­tán kon­cert hely­szí­né­hez való elérés­hez egy kis segítség

Clevelandi hirek

Kis segítség

Bővebben…

A világ­hí­rű hege­dű­mű­vész Mága Zol­tán első alka­lom­mal kon­cer­te­zik Clevelandben

Clevelandi hirek

Mága Zoltán koncert

Bővebben…

Három­na­pos volt az idén a XIV. Csa­lá­di Hagyo­mány­ör­ző Sátorozás

Clevelandi hirek

Három napos volt az idén a XIV. Családi Hagyományörző Sátorozás

Bővebben…

Jóté­kony­sá­gi ebéd

Clevelandi hirek

Jótékonysági ebéd

Bővebben…

Lezaj­lott az ország­gyű­lé­si válasz­tás a diaszpórában

Clevelandi hirek

Lezajlott az országgyűlési választás a diaszpórában+videó

Bővebben…