Egy latin mise­kö­zös­ség beköl­tö­zött a Szent Erzsé­bet temp­lom­ba, ezután össze­tör­ték a tör­té­nel­mi Vati­ká­ni Zsi­nat oltárát

Clevelandi hirek

Egy latin miseközösség beköltözött a Szent Erzsébet templomba, ezután összetörték a történelmi Vatikáni Zsinat oltárát

Bővebben…

Kihe­lye­zett kon­zu­li napok

Clevelandi hirek

Konzuli napok

Bővebben…

Diasz­pó­ra Fel­ső­ok­ta­tá­si Ösztöndíjprogram

Clevelandi hirek

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

Bővebben…

Áldá­sos bol­dog új évet kívánunk!!

Clevelandi hirek|Vélemények/Publicisztikák

BUÉK 2024

Bővebben…

Alá­írás­gyűj­tés, fon­tos meg­osz­ta­ni – köszönjük!!

Clevelandi hirek

Aláírásgyűjtés egy nemes cél érdekében

Bővebben…

A cleve­landi Magyar Tár­sa­ság gála bál­já­nak fotói

Clevelandi hirek

A clevelandi Magyar Társaság gála báljának fotói

Bővebben…