Antall József Magyar­or­szág minisz­ter­el­nö­ke 1991-ben Cleve­land­ba láto­ga­tott + archív videó

Clevelandi hirek

Antall József Magyarország miniszterelnöke Clevelandba látogatott

Bővebben…

Diós és mákos bejg­li rendelés

Clevelandi hirek

Diós és mákos bejgli rendelés

Bővebben…

Hagyo­mány­őr­zés a diasz­pó­rá­ban + videó

Clevelandi hirek

Hagyományőrzés a diaszpórában

Bővebben…

Az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ba láto­ga­tott a Hon­véd Vezér­kar főnöke

Clevelandi hirek

Az Amerikai Egyesült Államokba látogatott a Honvéd Vezérkar főnöke

Bővebben…

A cleve­landi evan­gé­li­kus temp­lom meghívója

Clevelandi hirek

A clevelandi evangélikus templom meghívója

Bővebben…

Egy kon­cert utó­éle­te – Az angya­lok vigyáz­za­nak rád Szap­pa­nos Pis­ta bácsi!!

Clevelandi hirek

Egy koncert utóélete - Az angyalok vigyázzanak rád Szappanos Pista bácsi!!

Bővebben…