Jóté­kony­sá­gi ebéd

Clevelandi hirek

Jótékonysági ebéd

Bővebben…

Lezaj­lott az ország­gyű­lé­si válasz­tás a diaszpórában

Clevelandi hirek

Lezajlott az országgyűlési választás a diaszpórában+videó

Bővebben…

Levél­sza­va­za­tok leadása

Clevelandi hirek

Levélszavazatok leadása

Bővebben…

Kihe­lye­zett kon­zu­li napok Clevelandben

Clevelandi hirek

Kihelyezett konzuli napok Clevelandben

Bővebben…

Nem mehet­nek fele­dés­be a hagyományaink

Clevelandi hirek

Nem mehetnek feledésbe a hagyományaink

Bővebben…

Éljen sza­va­za­ti jogá­val! Magyar állam­pol­gár­ként Ön is részt vehet a 2022-es magyar­or­szá­gi választáson

Clevelandi hirek

Dr. Páva Zsolt február 6-án az Első Magyar Református Egyháznál tájékoztató előadást tart

Bővebben…