Meg­bu­kott Biden válasz­tá­si reformja

Amerikai hirek

Megbukott Biden választási reformja

Bővebben…

Eltá­vo­lít­ják Roo­se­velt szob­rát, mert a „rassziz­mus és a gyar­ma­to­sí­tás” szimbóluma

Amerikai hirek

Eltávolítják Roosevelt szobrát, mert a „rasszizmus és a gyarmatosítás” szimbóluma

Bővebben…

2024-ben vissza­vesszük a Fehér Házat-mond­ta Donald Trump

Amerikai hirek

2024-ben visszavesszük a Fehér Házat-mondta Donald Trump

Bővebben…

Nem köze­le­dett az ame­ri­kai és az orosz állás­pont Ukraj­ná­val kapcsolatban

Amerikai hirek

Nem közeledett az amerikai és az orosz álláspont Ukrajnával kapcsolatban

Bővebben…

Tuc­ker Carl­son sze­rint abszurd a Pearl Har­bort ért táma­dás­hoz hason­lí­ta­ni janu­ár 6‑át

Amerikai hirek

Tucker Carlson szerint abszurd a Pearl Harbort ért támadáshoz hasonlítani január 6-át

Bővebben…

Ame­ri­ká­ban is kam­pány­té­ma lett Orbán Viktor

Amerikai hirek|Vélemények/Publicisztikák

Amerikában is kampánytéma lett Orbán Viktor

Bővebben…