Ma már pro­vo­ka­tív meg­kér­dez­ni, hogy mi a nő?

Amerikai hirek

Ma már provokatív megkérdezni, hogy mi a nő?

Bővebben…

Élet­pár­ti köz­pon­tot gyúj­tot­tak fel szél­ső­bal­ol­da­li aktivisták

Amerikai hirek

Életpárti központot gyújtottak fel szélsőbaloldali aktivisták

Bővebben…

Jön a recesszió: az USA kor­má­nya egy­bil­lió dol­lár­ral töb­bet nyom­ta­tott a kelleténél

Amerikai hirek

Jön a recesszió

Bővebben…

Elké­pesz­tő álla­pot­ban van az ame­ri­kai gazdaság

Amerikai hirek

Elképesztő állapotban van az amerikai gazdaság

Bővebben…

Az Egye­sült Álla­mok leg­szi­go­rúbb abor­tusz­ti­lal­ma lép élet­be Oklahomában

Amerikai hirek

Az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztilalma lépett életbe Oklahomában

Bővebben…

Joe Biden elen­ge­di a gyeplőt

Amerikai hirek

Május 23-án kezdődhet az Egyesült Államok elleni újabb bevándorlási hullám

Bővebben…