Túl fehé­rek vol­tak az önkén­te­sek egy chi­ca­gói múze­um­ban, ezért kirúg­ták őket

Amerikai hirek

Túl fehérek voltak az önkéntesek egy chicagói múzeumban, ezért kirúgták őket

Bővebben…

Bizo­nyí­ték van rá, hogy a Face­book meg­vá­sá­rol­ta Joe Biden győ­zel­mét a 2020-as választásokon

Amerikai hirek

Bizonyíték van rá, hogy a Facebook megvásárolta Joe Biden győzelmét a 2020-as választásokon

Bővebben…

Donald Trump nagy vissza­té­ré­sét tervezi

Amerikai hirek

Donald Trump nagy visszatérését tervezi

Bővebben…

Biden még job­ban eladó­sí­ta­ná az USA‑t, a repub­li­ká­nu­sok ellenállnak

Amerikai hirek

Biden még jobban eladósítaná az USA-t, a republikánusok ellenállnak

Bővebben…

Hosszú órák­ra leállt a Face­book, a Mes­sen­ger és az Instagram

Amerikai hirek

Hosszú órákra leállt a Facebook, a Messenger és az Instagram

Bővebben…

Nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ták a biz­ton­sá­gi kame­rák fel­vé­te­le­it a Kapi­tó­li­um ostromáról

Amerikai hirek

Nyilvánosságra hozták a biztonsági kamerák felvételeit a Kapitólium ostromáról

Bővebben…