A válasz­tá­sok előtt hir­te­len Biden­nek is fon­tos lett a mig­rá­ció kérdése?

Amerikai hirek

A választások előtt hirtelen Bidennek is fontos lett a migráció kérdése?

Bővebben…

Donald Trump­pal tár­gyalt Orbán Vik­tor Floridában

Amerikai hirek

Béketeremtők

Bővebben…

Trump ünne­pel: nem tilt­hat­ják el az álla­mok az elnökjelöltségtől

Amerikai hirek

Trump ünnepel: nem tilthatják el az államok az elnökjelöltségtől

Bővebben…

Csú­nya lelep­le­zés: Nik­ki Haley­nek esé­lye sincs Trump ellen még­is ver­seny­ben marad – nem véletlenül

Amerikai hirek

Csúnya leleplezés: Nikki Haleynek esélye sincs Trump ellen mégis versenyben marad – nem véletlenül

Bővebben…

A Putyin-inter­jú

Amerikai hirek

Tucker Carlson ledobta az atombombát...

Bővebben…

Donald Trump hegymenetben

Amerikai hirek

Kaotikus kampány várható az USA-ban

Bővebben…