Hírek Magyarországi hírek Buda­pes­tet sza­vaz­ták meg a világ máso­dik leg­szebb váro­sá­nak az elis­mert Con­dé Nast Tra­v­eler uta­zá­si maga­zin olvasói

Buda­pes­tet sza­vaz­ták meg a világ máso­dik leg­szebb váro­sá­nak az elis­mert Con­dé Nast Tra­v­eler uta­zá­si maga­zin olvasói

Buda­pes­tet sza­vaz­ták meg a világ máso­dik leg­szebb váro­sá­nak az elis­mert Con­dé Nast Tra­v­eler uta­zá­si maga­zin olvasói.

Csak Firen­ze előz­te meg a magyar fővá­rost a Con­dé Nast Tra­v­eler 28. alka­lom­mal meg­ren­de­zett éves olva­sói sza­va­zá­sán, amely­ben több mint 128 ezren adták le a vok­su­kat.

Buda­pest olyan váro­so­kat elő­zött meg Euró­pá­ban, mint Róma vagy Párizs és nem sok­kal csú­szott le az első helyről.

A sza­va­zók a ked­venc váro­su­kat érté­kel­het­ték, a magyar fővá­ros 100 pont­ból 86,09-et kapott, Firen­ze 86,53-at. – írja a hvg. hu

For­rás: min​de​n​egy​ben​.com