Hírek Clevelandi hirek Búcsú Vitéz Molnár Lajostól (1934-2021)

Búcsú Vitéz Molnár Lajostól (1934-2021)

V. Molnár Lajos személyében a magyar szellemi élet egyik nagy egyéniségét vesztette el. Kiválása a sorainkból nemcsak családjának, feleségének, Évának, akivel 52 évet élt boldog házasságban, gyermekeinek: Lajosnak, Erikának és Atillának, valamint öt unokájának nagy veszteség, hanem a magyar közösség számára is.

Hiszen nemcsak egy jó férj és apa költözött el, hanem egy fáradhatatlan magyar harcos is, akire oly nagy szükségünk volt és lenne a jövőben is, hogy megvédhessük magunkat a szűnni nem akaró támadásoktól.

Lajos katonacsalád gyermeke volt. Apja, id. Molnár Lajos Magyar Királyi százados végigharcolta Erdély, Felvidék, Délvidék csatatereit, 1941–1943 között az orosz fronton szolgált. Lajos az 1956-os magyar szabadságharc hőseként az orosz megszállás és a kommunista diktatúra ellen harcolt, részt vett a Rádió elfoglalásában, a Sztálin-szobor ledöntésében.

Emiatt el kellett hagynia hazáját, Ausztriába menekült, majd Amerikában kapott letelepedési engedélyt. Kommunizmus elleni harcát az Egyesült Államokban is folytatta. 1962-ben Cleveland, Ohio-ban létrehozta a Hungária Szabadságharcos Mozgalmat (HSZM), amelynek elnöke lett.

A mozgalom célja Magyarország kommunizmus alóli felszabadítása, a trianoni békediktátum felülvizsgálata, a magyar kultúra és hagyomány külhoni védelme.

1986-ban ugyancsak Clevelandben megalapította a Nagy Szittya Történelmi Világkongresszust célul tűzve ki a magyar őstörténet kutatását és széles körben való megismertetését. Nyolc Világkongresszust szervezett.1968-ban bekapcsolódott az amerikai pártéletbe, és George Wallace elnökjelölt Amerikai Függetlenségi Párt tanácsadója lett. Az elnökjelöltet arra biztatta, hogy használja befolyását a közép-európai országoknak a szovjet kommunista politikától való függetlenítésére. Rendszeresen tartott előadásokat Amerikában és Magyarországon.

A Magyar Nemzeti Vándorzászló Olaszországban, a Nápoly melletti menekülttáborban bontotta ki szárnyát 1951-ben. E nemzeti ereklye bejárta egész Európát, Ausztráliát, Észak- és Dél-Amerikát. 1958-ban a Hungária Szabadságharcos Mozgalom örökölte. 2008-ban Molnár Lajos elhozta a Magyarok VII. Világkongresszusára, hogy itt ismét kibontva ünnepélyesen örökös megőrzésre átadja a Magyarok Világszövetségének, Patrubány Miklós elnök úrnak.

1998-ban Pongrátz Gergely, az 56-os Magyarok Világszövetségének elnöke v. Molnár Lajost „1956 Hőse” címmel tüntette ki.

2007-ben a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetemnek kitüntetettjeként az „Igaz magyarságért” érmet vehette át, 2011-ben pedig az 1956-os Jubileumi Érdemrendet.

2019-ben New-Yorkban lett a Vitézi Rend tagja.

Mi, magyarok, kik ismertük őt, búcsúzunk, de nem felejtünk, emléke fennen lebeg. Istenünk kegyelme őrködjön fölötte.

„A gyenge és erős, félékeny és a hős meghal egyaránt.”

Botos László

2021. január 7-én