Hírek Sport hirek Bölö­ni Lász­ló élet­mű­dí­jat kap Romániában

Bölö­ni Lász­ló élet­mű­dí­jat kap Romániában

Élet­mű­dí­jat kap Bölö­ni Lász­ló, a buka­res­ti Stea­u­á­val 1986-ban BEK-győz­tes magyar fut­bal­lis­ta a Gaze­ta Sportu­ril­or román sport­lap által szer­ve­zett gálán, decem­ber 22-én.

Bölö­ni Lász­ló (Fotó: Sza­bó Miklós)

Romá­ni­á­ban az év fut­bal­lis­tá­ját, edző­jét, Romá­ni­á­ban ját­szó kül­föl­di játé­ko­sát és spor­to­ló­ját a Gaze­ta Sportu­ril­or sza­va­zá­sán választ­ják meg a spor­to­lók, edzők, újság­írók és a közön­ség sza­va­za­ta­it összesítve.

Az inter­ne­tes közön­ség­sza­va­zás a hét­vé­gén zárult le, a győz­te­sek nevét csak pén­te­ken hoz­zák nyil­vá­nos­ság­ra, de a Nem­ze­ti Sport úgy tud­ja, az élet­mű­dí­jat Bölö­ni kap­ja. A díj­át­adó gála csak decem­ber 22-én lesz – és a jár­vány­hely­zet­re tekin­tet­tel a közön­ség kizá­rá­sá­val, tele­ví­zi­ós és online közvetítésben.

Bölö­ni Lász­lót pálya­fu­tá­sa során két­szer, 1977-ben és 1983-ban válasz­tot­ták meg az Év lab­da­rú­gó­já­nak Romá­ni­á­ban, a 67 éves szak­em­ber jelen­leg a görög Panat­hi­na­ik­osz vezetőedzője.

For­rás: Nem​ze​tis​port​.hu