Hírek Sport hirek Biz­to­san angol klub nye­ri idén a Baj­no­kok Ligáját

Biz­to­san angol klub nye­ri idén a Baj­no­kok Ligáját

A Chel­sea beda­rál­ta ott­hon a Realt

A Chel­sea jutott máso­dik­ként a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja dön­tő­jé­be, miu­tán az elő­dön­tős pár­harc vissza­vá­gó­ján 2 – 0‑ra legyőz­te a Real Mad­ri­dot. A leg­ran­go­sabb euró­pai kupa­so­ro­zat idei dön­tő­jé­ben angol ház­idön­tőt ren­dez­nek a Chel­sea és a Man­ches­ter City között. Jogos a Chel­sea játé­ko­sok örö­me, egy­ér­tel­mű­en felül­múl­ták mad­ri­di riválisukat.

Az egy hét­tel ezelőt­ti mad­ri­di első mér­kő­zés 1 – 1‑es dön­tet­len­nel zárult, így ide­gen­ben szer­zett gól­já­val az angol együt­tes vár­ta jobb hely­zet­ből a szer­da késő esti hazai vissza­vá­gót. Az első fél­idő­ben a spa­nyo­lok­nak vol­tak a nagyobb hely­ze­te­ik Karim Benze­ma révén, akit két­szer is meg­aka­dá­lyo­zott a gól­szer­zés­ben a Chel­sea kapusa. 

A lon­do­ni­ak ellen­ben kihasz­nál­ták lehe­tő­sé­gü­ket, a 28. perc­ben Kai Havertz került hely­zet­be, eme­lé­se a fel­ső léc­ről az érke­ző Timo Wer­ner elé pat­tant, aki­nek közel­ről egy­sze­rű dol­ga volt a háló­ba fejelni. 

A máso­dik játék­rész Havertz fel­ső kapu­fá­já­val kez­dő­dött, majd ját­szot­tak a hely­ze­tek­kel a Chel­sea játé­ko­sai, sor­rend­ben Mason Mount, Havertz és N’Go­lo Kan­té is kihagy­ták lehe­tő­sé­ge­i­ket. Végül még­is meg­sze­rez­ték a biz­tos tovább­ju­tást érő talá­la­tot, a vég­já­ték­ban Mount gól­já­val eldön­töt­ték a párharcot. 

A Chel­sea ellen­fe­le a BL-tró­fe­á­ért a Man­ches­ter City lesz, amely ket­tős győ­ze­lem­mel ejtet­te ki a Paris Saint-Germaint. 

Az angol ház­idön­tőt május 29-én, szom­ba­ton ren­de­zik az isz­tam­bu­li Ata­türk Stadionban. 

Lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja, elő­dön­tő, visszavágó: 

Chel­sea – Real Mad­rid 2 – 0 (1 – 0). Gól­szer­zők: Timo Wer­ner (28.), Mason Mount (86.). Tovább­ju­tott a Chel­sea 3 – 1‑es összesítéssel.

For­rás: sze​kely​hon​.ro