Hírek Sport hirek Baj­no­kok Ligá­ja, kiala­kul­tak az elődöntők

Baj­no­kok Ligá­ja, kiala­kul­tak az elődöntők

A Real Mad­rid kiütöt­te a Liver­poolt a lab­da­rú­gó Baj­no­kok Ligá­ja negyed­dön­tő­jé­ből, miu­tán a hazai három egyes siker után Ang­li­á­ban nul­la nul­lát ját­szott. Az elő­dön­tő­ben a Chel­sea vár a spa­nyol csapatra.

A másik mér­kő­zé­sen a Borus­sia Dort­mund kika­pott a Man­ches­ter City­től 2 – 1, így 4 – 2‑es össze­sí­tés­sel az angol csa­pat jutott tovább.

A teg­na­pi két mér­kő­zés ered­mé­nyei, Paris Saint-Ger­ma­in-Bayern Mun­chen 0 – 1, össze­sí­tés­ben 3 – 3, az ide­gen­be rúgott gól­lal tovább­ju­tott a fran­cia csa­pat. A Chel­sea-FC Por­to szin­tén 0 – 1, össze­sí­tés­ben 2 – 1 az angol csa­pat javára.

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
1. elő­dön­tő: Paris Saint-Ger­ma­in (fran­cia) – Man­ches­ter City (angol)
2. elő­dön­tő: Real Mad­rid (spa­nyol) – Chel­sea (angol)