Hírek Sport hirek Baj­no­kok Ligá­ja, kiala­kul­tak a párosítások

Baj­no­kok Ligá­ja, kiala­kul­tak a párosítások

Chel­sea – Real és Man. City – Atlé­ti­co a negyeddöntőben

Az Euró­pai Lab­da­rú­gó-szö­vet­ség pén­te­ken kisor­sol­ta a Baj­no­kok Ligá­ja negyed­dön­tő­jé­nek (és elő­dön­tő­jé­nek) páro­sí­tá­sát. A leg­jobb nyolc között Chel­sea – Real Mad­rid, Man­ches­ter City – Atlé­ti­co Mad­rid, Vil­lar­re­al – Bayern Mün­chen és Ben­fi­ca – Liver­pool pár­har­cot rendeznek.

Sor­sol­tak a BL-ben (Fotó: AFP)

Mikaël Sil­vestre első­ként a cím­vé­dő Chelsea‑t húz­ta ki. A lon­do­ni csa­pat ellen­fe­le a rekord­győz­tes Real Mad­rid lesz. Az elő­ző évad­ban az elő­dön­tő­ben a Chel­sea búcsúz­tat­ta a La Ligá­ban jelen­leg éllo­vas kirá­lyi gárdát.


Újabb angol csa­pat követ­ke­zett. A Chel­sea-hez hason­ló­an a Pre­mi­er Leage-ben első helyen álló Man­ches­ter City is ott­hon kezd, az Atlé­ti­co Mad­rid ellen. A spa­nyol együt­tes ismét Man­ches­ter­be uta­zik, hiszen a leg­jobb tizen­hat között a Man­ches­ter Uni­te­det győz­te le.

A har­ma­dik angol – spa­nyol pár­harc nem jött össze, mert az Euró­pa-liga-cím­vé­dő Vil­lar­re­al Bayern Mün­chen­nel talál­ko­zik a negyed­dön­tő­ben. Ennek értel­mé­ben az utol­só pár­harc Ben­fi­ca – Liver­pool lesz.

Eldőlt az is, hogy a leg­jobb négy között a Man­ches­ter City – Atlé­ti­co Mad­rid ütkö­zet győz­te­se a Chel­sea-vel vagy a Real Mad­rid­dal küzd meg. A másik ágon a Ben­fi­ca vagy a Liver­pool hazai pályán játssza az elő­dön­tő első mér­kő­zé­sét.

Vége­ze­tül kisor­sol­ták azt is, hogy a május végi finá­lé­ban melyik ág győz­te­se lesz a pálya­vá­lasz­tó. A Ben­fi­ca, a Liver­pool, a Vil­lar­re­al vagy a Bayern Mün­chen lesz papí­ron a hazai csapat.

NEGYEDDÖNTŐ
ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
Ápri­lis 5., kedd
21.00:
 Man­ches­ter City (angol) – Atlé­ti­co Mad­rid (spa­nyol)
21.00: Ben­fi­ca (por­tu­gál) – Liver­pool (angol)
Ápri­lis 6., szer­da
21.00:
 Chel­sea (angol) – Real Mad­rid (spa­nyol)
21.00: Vil­lar­re­al (spa­nyol) – Bayern Mün­chen (német)

VISSZAVÁGÓK
Ápri­lis 12., kedd
21.00:
 Bayern Mün­chen (német) – Vil­lar­re­al (spa­nyol)
21.00: Real Mad­rid (spa­nyol) – Chel­sea (angol)
Ápri­lis 13., szer­da
21.00:
 Liver­pool (angol) – Ben­fi­ca (por­tu­gál)
21.00: Atlé­ti­co Mad­rid (spa­nyol) – Man­ches­ter City (angol)

For­rás: nem​ze​tis​port​.hu