Hírek Amerikai hirek Az évszá­zad csa­lá­sa tör­tén­he­tett Ame­ri­ká­ban: 435 ezer Trump sza­va­za­tot átír­tak Bidenre

Az évszá­zad csa­lá­sa tör­tén­he­tett Ame­ri­ká­ban: 435 ezer Trump sza­va­za­tot átír­tak Bidenre

Alig 15 perc­cel ezelőtt egy for­du­lat állt be Ame­ri­ká­ban. Az évszá­zad csa­lá­sa lep­le­ződ­het le lassan.

Trump az aláb­bi­a­kat osz­tot­ta meg:

Jelen­tés: a Domin­ion törölt 2,7 mil­lió Trump sza­va­za­tot ország­szer­te. Az adat­elem­ző talált 221 000 penn­syl­va­ni­ai sza­va­za­tot, amit Trum­pról Biden­re vál­toz­tat­tak. 941 000 Trump sza­va­za­tot töröl­tek. Az Álla­mok­ban hasz­nált Domin­ion sza­va­zó rend­szer 435 000 Trump sza­va­za­tot vál­toz­ta­tott át Biden-re. Rion csa­tor­na, OANN

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu