Hírek Sport hirek Az Arse­nal nyer­te a lab­da­rú­gó angol FA-kupát

Az Arse­nal nyer­te a lab­da­rú­gó angol FA-kupát

Az Arse­nal nyer­te a lab­da­rú­gó angol FA-kupát, miu­tán a szom­ba­ti dön­tő­ben 2 – 1‑re legyőz­te a szin­tén lon­do­ni Chelsea‑t a Wemb­ley Stadionban.

Már az ötö­dik perc­ben veze­tés­hez jutott a Pre­mi­er League-ben negye­dik­ként záró, ezzel a Baj­no­kok Ligá­ja követ­ke­ző idé­nyé­re indu­lá­si jogot szer­ző Chel­sea: Giro­ud a 16-oson belül vissza­pöc­köl­te a lab­dát Puli­sic­nek, aki közel­ről nem hibázott.

Huszon­há­rom perc­cel később egyen­lí­tett az Arse­nal: Auba­mey­ang biz­tos láb­bal érté­ke­sí­tet­te az álta­la kihar­colt 11-est.

A koro­na­ví­rus-jár­vány miatt nézők nél­kül ját­szott mér­kő­zés máso­dik fél­ide­jé­ben a 67. perc hoz­ta meg az újabb – kupa­győ­zel­met érő – gólt: Auba­mey­ang lépett ki reme­kül, és helye­zett a kapust átemel­ve a hálóba.

A baj­nok­ság­ban nyol­ca­dik­ként vég­ző Arse­nal, amely a szom­ba­ti össze­csa­pás meg­nye­ré­sé­vel indul­hat az Euró­pa-ligá­ban, az FA-kupa csúcs­tar­tó­ja­ként már 14. alka­lom­mal dia­dal­mas­ko­dott ebben a sorozatban.

For­rás: m4sport