Hírek Sport hirek Auba­mey­ang dup­lá­ja meg­tör­te Guar­dio­la City­jé­nek nagy sorozatát

Auba­mey­ang dup­lá­ja meg­tör­te Guar­dio­la City­jé­nek nagy sorozatát

Az Arse­nal jutott első­ként az angol FA-kupa dön­tő­jé­be, miu­tán a lon­do­ni Wemb­ley-ben ját­szott elő­dön­tő­ben 2 – 0‑ra legyőz­te a cím­vé­dő Man­ches­ter Cityt.

A mér­kő­zés mind­két gól­ját az „Ágyú­sok” csa­tá­ra, Pier­re-Eme­rick Auba­mey­ang lőt­te, a 19. és a 71. perc­ben. A fran­cia­or­szá­gi szü­le­té­sű, gabo­ni válo­ga­tott csa­tár mind­össze a negye­dik olyan Arse­nal-játé­kos lett, aki a Wemb­ley-ben ját­szott tét­mér­kő­zé­sen dup­lá­zott, Reg Lewis (1950), Char­lie Nic­ho­las (1987) és Ale­xis Sánc­hez (2015) nyom­do­ká­ba lépett. A chi­lei öt éve ugyan­csak FA-kupa-elő­dön­tő­ben lőtt két gólt.

A City 2018 feb­ru­ár­ja óta elő­ször esett ki angol kupa­so­ro­zat­ból, az FA-.kupából vagy a liga­ku­pá­ból. Azóta előb­bit egy­szer, utób­bit három­szor meg­nyer­te. Az Arse­nal 21. alka­lom­mal jutott be az FA-kupa finá­lé­já­ba, több­ször, mint bár­me­lyik csapat.

A Man­ches­ter City 71 szá­za­lék­ban bir­to­kol­ta a lab­dát, szem­ben az Arse­nal 29-cével – még­is, csak egy­szer talál­ta el a kaput. Ilyen kevés kaput elta­lá­ló lövés­sel a 2018-as, Liver­pool elle­ni BL-elő­dön­tő óta nem zárt.

A másik elő­dön­tő­ben, vasár­nap, a Chel­sea és a Man­ches­ter Uni­ted játszik.

Nyi­tó­kép: MTI/AP/Alberto Saiz

For­rás: infor​a​dio​.hu