Apróhirdetések Tommy’s Pastri­es

Tommy’s Pastri­es

Hosszú évek óta a cleve­landi magya­rok szol­gá­la­tá­ban műkö­dik Lake­wood váro­sá­ban, a Madi­son Ave 14205 szám alatt a Tommy’s Pastri­es magyar cukrászda. 

Sze­re­tet­tel vár­nak min­den­kit és min­den meg­ren­de­lést bár­mi­lyen ünne­pi alka­lom­ra, de a hét­köz­na­pok­ra is.

Bejg­lik diós/mákos

Cso­kis és gesz­te­nyés roládok

Pira­mi­sok

Rigó Jan­csi

Réte­sek több­fé­le ízesítéssel

Szü­le­tés­na­pi tor­ták / Dobos torta

A sok finom­ság mel­lett meg­ren­del­he­tő a Cleve­land szer­te híres töpör­tyűs és saj­tos pogácsa

Címük: 14205 Madi­son Ave, Lake­wood / Tele­fon­szám: 216 521‑4778