Hírek Clevelandi hirek Antall József Magyar­or­szág minisz­ter­el­nö­ke 1991-ben Cleve­land­ba láto­ga­tott + archív videó

Antall József Magyar­or­szág minisz­ter­el­nö­ke 1991-ben Cleve­land­ba láto­ga­tott + archív videó

1991. Októ­ber 1. a Sto­uf­fer Tower City Pla­za Hotel dísz­ter­mé­ben került sor az eseményre.

Az ere­de­ti fel­vé­tel a Hun­ga­ri­an Video Cen­ter által készí­tett videó.