Hírek Sport hirek Ang­li­át és Len­gyel­or­szá­got is meg­kap­ta a magyar válogatott

Ang­li­át és Len­gyel­or­szá­got is meg­kap­ta a magyar válogatott

Hét­főn sor­sol­ták ki Zürich­ben a 2022-es kata­ri foci világ­baj­nok­ság euró­pai selej­te­ző csoportjait.

A magyar válo­ga­tott az első három kalap kihú­zá­sa után az I cso­port­ba, Ang­lia és Len­gyel­or­szág mel­lé került. Egy cso­port­ban öt vagy hat csa­pat kap helyett, az I‑be pont hat, a negye­dik kalap­ból Albá­ni­át sor­sol­ták még ebbe a cso­port­ba, az ötö­dik­ből Andor­rát. A hato­dik kalap­ból pedig San Mari­no érkezett.

For­rás: