Hírek Morzsák Aki sze­rint Magyar­or­szá­gon dik­ta­tú­ra van, az nem tud­ja, mi a dik­ta­tú­ra | Magyar­or­szág­ra jöttem

Aki sze­rint Magyar­or­szá­gon dik­ta­tú­ra van, az nem tud­ja, mi a dik­ta­tú­ra | Magyar­or­szág­ra jöttem

A “Magyar­or­szág­ra jöt­tem inter­jú­so­ro­zat” 3. részé­ben Dr. Walent Már­tá­val beszél­get­tünk. Az Auszt­rá­li­á­ból haza­köl­tö­zött, jogász vég­zett­sé­gű hölgy Hor­váth Tamás műsor­ve­ze­tő­nek elmond­ta, aki a jelen­le­gi Magyar­or­szág­ra azt mond­ja, hogy dik­ta­tú­ra, az nem tud­ja, hogy mit jelent a diktatúra. 

Fotó: gettyi­ma­ges

For­rás: vdtab​log​.hu