Hírek Sport hirek A rekor­der Sevil­la ismét elhó­dí­tot­ta az Euró­pa-liga trófeáját

A rekor­der Sevil­la ismét elhó­dí­tot­ta az Euró­pa-liga trófeáját

A Sevil­la for­du­la­tos mér­kő­zé­sen 3 – 2‑re legyőz­te pén­te­ken az Inter­naz­io­na­lét a lab­da­rú­gó Euró­pa-liga köl­ni dön­tő­jé­ben, így hatod­szor hódí­tot­ta el a trófeát.

A máso­dik szá­mú euró­pai kupa­so­ro­zat rekor­de­re­ként a spa­nyol csa­pat eddig vala­mennyi finá­lé­ját meg­nyer­te: 2006, 2007, 2014, 2015 és 2016 után immár hatod­szor diadalmaskodott.

A rekorder Sevilla ismét elhódította az Európa-liga trófeájátCar­los ollóz az Inter kapu­ja felé az EL-dön­tő­ben­Fo­tó: Frie­de­mann Vogel / POOL / AFP

A mér­kő­zés ele­jén Rom­elu Luka­ku 11-esből még az Inter­naz­io­na­lé­nak szer­zett veze­tést, majd Luuk de Jong két feje­sé­vel for­dí­tott az anda­lú­zi­ai együt­tes, de a milá­nó­i­ak még a szü­net előtt egyen­lí­tet­tek Die­go Godin fejesével.

A min­dent eldön­tő talá­lat a 74. perc­ben sze­ren­csés körül­mé­nyek között szü­le­tett, mivel Luka­ku rosszul ért bele Die­go Car­los olló­zá­sá­ba.A Sevilla játékosainak öröme a lefújás utánA Sevil­la játé­ko­sa­i­nak örö­me a lefú­jás után

For­rás: Magyar Hírlap