Hírek Amerikai hirek A pápa romá­ni­ai láto­ga­tá­sá­ról írt a New York Times

A pápa romá­ni­ai láto­ga­tá­sá­ról írt a New York Times

A 17 mil­lió köve­tő­vel ren­del­ke­ző New York Times Face­book-olda­la sze­rint Ferenc pápa a vasár­na­pot Romá­ni­á­ban töl­töt­te – írta Var­ga Judit igaz­ság­ügyi minisz­ter közös­sé­gi olda­lán. 

Buda­pest még min­dig nem Bucha­rest❗️⚠️ Ha bár­ki­nek a jövő­ben ked­ve támad­na hite­les hír­for­rás­ként hivat­koz­ni a New York…Posted by Var­ga Judit on Sun­day, Sep­tem­ber 12, 2021

„Ha bár­ki­nek a jövő­ben ked­ve támad­na hite­les hír­for­rás­ként hivat­koz­ni a New York Times-ra, akkor jus­son eszünk­be, hogy ennek az újság­nak a 17 mil­lió (!) köve­tő­vel ren­del­ke­ző Face­book-olda­la sze­rint Ferenc pápa a teg­na­pi napot Romá­ni­á­ban töl­töt­te” – írta Var­ga Judit a közös­sé­gi olda­lán, a New York Times bejegy­zé­sé­re hivatkozva.

Szer­kesz­tő megjegyzés:

( A hír 14 órá­ig volt elér­he­tő az újság inter­ne­tes oldalán. )

For­rás: demok​ra​ta​.hu