Hírek Sport hirek A Liver­pool nyer­te az Angol Liga­ku­pa döntőjét

A Liver­pool nyer­te az Angol Liga­ku­pa döntőjét

A sérült Szo­bosz­lai Domi­ni­kot nél­kü­lö­ző Liver­pool FC hosszab­bí­tás után 1 – 0‑ra nyert a Chel­sea ellen az angol lab­da­rú­gó Liga­ku­pa vasár­na­pi döntőjében.

A Liverpool nyerte az Angol Ligakupa döntőjét + videó

A lon­do­ni Wemb­ley Sta­di­on­ban ren­de­zett finá­lé­ban a ren­des játék­idő­ben mind­két együt­tes­nek volt egy-egy VAR-vizs­gá­lat után les miatt elvett gól­ja, vala­mint egy kapu­fá­ja is, a 118. perc­ben azon­ban Vir­gil van Dijk feje­se eldön­töt­te az össze­csa­pást. Éppen a hol­land közép­hát­véd talá­la­tát vet­ték el a hat­va­na­dik percben.

A magyar válo­ga­tott 23 éves csa­pat­ka­pi­tá­nya comb­sé­rü­lé­se miatt nem áll­ha­tott az idény végén távo­zó Jür­gen Klopp veze­tő­edző ren­del­ke­zé­sé­re, ugyan­ak­kor ő is Liga­ku­pa-győz­tes­nek mond­hat­ja magát, a soro­zat har­ma­dik for­du­ló­já­ban a Lei­ces­ter City, majd a negyed­dön­tő­ben a West Ham Uni­ted ellen is gólt szerzett.

Yes!!!!!! pic​.twit​ter​.com/​x​M​g​V​P​t​A​2G3— LFC Online (@Liverpool) Feb­ru­ary 25, 2024

Fotó: Mike Hewitt/Getty Images

For­rás: hirtv​.hu