Hírek Clevelandi hirek A Hírtv Radar című műsora

A Hírtv Radar című műsora

A Hírtv Radar című műso­rá­ban újra szó esett a Tuc­ker Carl­son féle Magyar­or­szág­ról szó­ló doku­men­tum­film­ről, ame­lyet janu­ár 30-án mutat­tak be a Hírtv­ben Magyarországon.

Koráb­ban is beszél­tünk róla egy másik adás­ban, szin­tén a Hírtv­ben, most azon­ban ala­pít­vá­nyunk elnö­ke, Csi­bi Lóránd volt a Radar című műsor vendége.

Szer­kesz­tő­ség