Hírek Sport hirek A 97. perc­ben lőtt gól­lal jutott ki az Euró­pa-baj­nok­ság­ra a válogatott

A 97. perc­ben lőtt gól­lal jutott ki az Euró­pa-baj­nok­ság­ra a válogatott

2:2‑es dön­tet­lent ért el a magyar válo­ga­tott a bol­gár fővá­ros­ban, így Eb-részt­ve­vők vagyunk!

Reme­kül kezd­te a Bul­gá­ria elle­ni Eb-selej­te­zőt a magyar válo­ga­tott, Ádám Mar­tin révén már a 10. perc­ben veze­tést szereztünk:

Ádám Martin’s goal and Szoboszlai’s assist 🪄pic​.twit​ter​.com/​C​Y​p​K​2​K​w​ErL— Hun­ga­ri­an Foot­ball Xtra (@HunFootballXtra) Novem­ber 16, 2023

Ezután is ked­ve­ző­en ala­kult a talál­ko­zó, a bol­gá­rok egyik játé­ko­sát kiál­lí­tot­ták, így a magyar csa­pat ember­előny­ben játsz­ha­tott, aztán Ker­kez is meg­kap­ta a máso­dik sár­gá­ját a máso­dik fél­idő­ben így mi is 10 ember­rel folytathattuk.

A haza­i­ak meg tud­ták for­dí­ta­ni az ered­ményt majd a 97. perc­ben beta­lál­tunk újra.

Alex Pet­kov sent the ball into his own net in the final moments.

We sho­uld not for­get Domi­nik Szo­bosz­la­i’s won­der­ful pass!pic​.twit​ter​.com/​7​H​a​v​6​P​J​X1h— Foot­Co­lic ⚽️ (@FootColic) Novem­ber 16, 2023

Szo­bosz­lai bal olda­li sza­bad­rú­gá­sát Pet­kov az ötös­ről, a saját kapu­sát meg­előz­ve a bal fel­ső sarok­ba feje­li! 2 – 2!

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
9. FORDULÓ
G‑CSOPORT
Bul­gá­ria – Magyar­or­szág 2 – 2 (1 – 1)
Szó­fia, Vas­zil Levsz­ki Nem­ze­ti Sta­di­on, zárt kapuk mögött. V: Ste­fans­ki (len­gyel)
BULGÁRIA: Nau­mov – V. Pop­ov, A. Pet­kov, Antov, Nedj­al­kov – F. Krasz­tev, Csocs­ev (Ata­na­szov, 43.), Gru­ev – Desz­po­dov (Rusz­ev, 83.), Min­csev (Kolev, 72.), Delev (Sz. Iva­nov, 83.). Szö­vet­sé­gi kapi­tány: Ili­an Ili­ev
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Bot­ka (Kal­már, 81.), Lang, Sza­lai A. – Nego (Gaz­dag, 81.), Nagy Á., Sty­les, Ker­kez – Szo­bosz­lai, Cso­both (Nagy Zs., 59.) – Ádám Mar­tin (Németh A., 74.). Szö­vet­sé­gi kapi­tány: Mar­co Rossi

Gól­szer­ző: Delev (24.), Desz­po­dov (79. – 11-esből), ill. Ádám Mar­tin (10.), A. Pet­kov (90+7. perc)

Kiál­lít­va: Antov (36.), ill. Ker­kez (57.)

A magyar válo­ga­tott kiju­tott az Eb-re!

For­rás: vad​haj​ta​sok​.hu